Category: จังหวัดอุทัยธานี

เที่ยวป่ายุคดึกดำบรรพ์

ก่อนหน้านั้นที่พอจะนึกออกเกี่ยวกับ จ.อุทัยธานี ก็รู้จักแค่ห้วยขาแข้งกับขนมปังสังขยา น้องๆ บางคนยังคิดว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันนั้นหนักกว่า ไม่รู้ว่าจำสลับกับอุดรธานี หรือจำชื่อเป็นอุทัยธานีราชสีมากันแน่ – -“ และเหตุเพราะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดปิด ไม่ได้เป็นทางผ่านเหมือนเช่นอยุธยา นครสวรรค์หรือจังหวัดอื่นๆ ความเจริญแบบแสง สี เสียง ห้างสรรพสินค้า เรียกได้ว่าหาไม่ได้ในจังหวัดนี้ ดัชนีชี้วัด เช่น

Continue reading
Skip to toolbar