Category: จังหวัดตาก

น้ำตกทีลอซู

ทีลอซู ได้รับการค้นพบโดยพรานชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาล่าสัตว์ ก่อนที่ตำรวจตระเวนชายแดนจะบินเข้ามาสำรวจพื้นที่และได้พบน้ำตกทีลอชู ต่อมากรมป่าไม้ประกาศให้บริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และหลังจากปี พ.ศ. 2528 ที่ อ.ปรีชา อินทวงศ์ พาบุคลากรของนิตยสารท่องเที่ยวแคมปิงเข้าไปสำรวจ น้ำตกทีลอซูก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่ท้าทายของนักเดินทาง น้ำตกนี้ซ่อนอยู่ในหลืบผาอันกว้างใหญ่ สายน้ำเกิดจากห้วยกล้อทอซึ่งมีแดนกำเนิดอยู่บนดอยผะวี แล้วไหลลงแม่น้ำแม่กลองที่ ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง

Continue reading

ถ้ำแม่อุสุ

ถ้ำแม่อุสุในท้องที่ตำบลแม่อุสุนั้น เดิมเป็นวนอุทยานถ้ำแม่อุสุ มีอาณาเขตทิศเหนือจดแม่น้ำเมย ทิศใต้จดห้วยโป่งและห้วยม่วง ทิศตะวันออกจดห้วยพูลซะ ห้วยพอนอโก ตามทางหลวงสายแม่สอด-แม่สะเรียง ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเมย ปัจจุบันถ้ำแม่อุสุอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่เมย ซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ในท้องที่ตำบลแม่สอง และตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2542

Continue reading
Skip to toolbar