Category: จังหวัดกาญจนบุรี

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า

Continue reading

วัดวังก์วิเวการาม และเจดีย์พุทธคยาจำลอง

วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ (พระราชอุดมมงคล หรือ พระมหาอุตตมะรัมโภภิกขุ) กับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร

Continue reading

สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

สะพานมอญถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) ได้มีดำริให้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยใช้แรงงานชาวมอญส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม ร่วมกันก่อสร้างขึ้นโดยเชื่อต่อระหว่างชุมชนบ้านไหล่น้ำ (หมู่ที่ 3) กับหมู่บ้านมอญ ชุมชนบ้านวังกะ (หมู่ที่ 2) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี อยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อไปมาหาสู่ ทำมาค้าขาย ขนส่งพืชผลทางการเกษตรในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

Continue reading
Skip to toolbar