Month: May 2018

ถ้ำพระยานคร

ถ้ำพระยานคร ถูกค้นพบโดยพระยานคร ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช แต่ไม่ทราบว่าคนใด ถ้ำแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า ถ้ำพระยานคร ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงทราบว่าถ้ำนี้สวยงามมาก จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาส จึงให้นายช่างประจำราชสำนักก่อสร้างพลับพลาแบบจตุรมุขขนาดย่อมตั้งไว้บนเนินดินกลางถ้ำพระยานคร พระองค์เสด็จประพาสถ้ำนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2433 และพระราชทานนามพลับพลานี้ว่า “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์”

Continue reading

ตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี

ถนนวรเดช ในอดีตเคยเป็นถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองราชบุรี เพราะมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ทำให้การค้าขายคึกคักรุ่งเรือง ปัจจุบันตลาดน้ำหรือตลาดริมน้ำบางแห่งก็ยังคงอยู่ แต่บางแห่งก็ถูกผลักดันด้วยความเจริญต่างๆ จนกระทั่งเลือนหายไปตามกาลเวลา ทางเทศบาลเมืองราชบุรีและคนในชุมชนจึงได้ร่วมมือร่วมใจ เพื่อย้อนอดีตความเฟื่องฟูของราชบุรีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยได้จัดทำถนนคนเดินบริเวณถนนวรเดช ชื่อว่า “ตลาดเก่าโคยกี๊” ที่ใช้คำว่าเก่า เพราะหมายถึงเคยมีมาแต่เดิม ส่วนคำว่า โคยกี๊ เป็นคำในภาษาจีนแปลว่า ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ โดยตลาดเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่

Continue reading

เที่ยวป่ายุคดึกดำบรรพ์

ก่อนหน้านั้นที่พอจะนึกออกเกี่ยวกับ จ.อุทัยธานี ก็รู้จักแค่ห้วยขาแข้งกับขนมปังสังขยา น้องๆ บางคนยังคิดว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันนั้นหนักกว่า ไม่รู้ว่าจำสลับกับอุดรธานี หรือจำชื่อเป็นอุทัยธานีราชสีมากันแน่ – -“ และเหตุเพราะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดปิด ไม่ได้เป็นทางผ่านเหมือนเช่นอยุธยา นครสวรรค์หรือจังหวัดอื่นๆ ความเจริญแบบแสง สี เสียง ห้างสรรพสินค้า เรียกได้ว่าหาไม่ได้ในจังหวัดนี้ ดัชนีชี้วัด เช่น

Continue reading

เพลินวาน

เพลินวาน เป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Life Museum) ของย่านการค้าวันวาน” สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมความสุข โดยรวบรวมเรื่องราวมากมายในอดีตไว้ เพื่อให้ความทรงจำดีๆของวันวาน ย้อนคืนกลับมาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้คนยุคนี้ สมัยนี้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านเมื่อครั้งเก่า อันเป็นรากฐานของความเจริญทางด้านสังคมและการค้าในยุคปัจจุบัน เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552 นอกจากนี้เพลินวานยังให้โอกาสกับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า

Continue reading

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ และพระพุทธกิติสิริชัย

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ซึ่งได้รับการออกแบบจาก ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนัก และศิลปินแห่งชาติ ด้วยความพิถีพิถันและทุ่มเทออกแบบอย่างสุดฝีมือ จนถูกยกเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง โดยพระมหาธาตุเจดีย์เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่

Continue reading

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

เป็นแหล่งการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบัน เป็นสถานที่อนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และความคิดของท่านผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆ ที่ท่านผู้ก่อตั้ง มีความศรัทธายกย่อง

Continue reading
Skip to toolbar