พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ และพระพุทธกิติสิริชัย

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ซึ่งได้รับการออกแบบจาก ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนัก และศิลปินแห่งชาติ ด้วยความพิถีพิถันและทุ่มเทออกแบบอย่างสุดฝีมือ จนถูกยกเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง โดยพระมหาธาตุเจดีย์เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 9 มีความงดงามและโดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็น คล้ายกับวิมานที่ลอยฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ อยู่บนยอดเขาธงชัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ ตั้งอยู่บนเขาธงชัย เป็นส่วนหนึ่งของวัดทางสาย ตำบลเขาธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 60 กิโลเมตร

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

บริเวณด้านล่างก่อนทางขึ้นพระมหาเจดีย์ มีพระตำหนักกรมหลวงชุมพร ซึ่งเป็นที่ตั้งพระรูปพลเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งกองทัพเรือไทย ให้ชาวเรือและประชาชนทั่วได้กราบไหว้ สักการะ และจุดประทัด ถวายท่านกรมหลวงชุมพร

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธกิติสิริชัย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่ทางคณะสงฆ์วัดทางสายร่วมกับชาวบ้านสร้างขึ้นถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานถวายนามว่า “พระพุทธกิติสิริชัย” ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าบนยอดเขาธงชัย

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ รูปลักษณ์เป็นอาคารชุดหลังเดียวขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ มีความสูง 50 เมตร กว้าง 50 เมตร และยาว 50 เมตร เป็นความหมายถึงระยะเวลา 50 ปี ที่ครองราชย์มานั่นเอง ประกอบด้วยหมู่เจดีย์ 9 องค์ มีเจดีย์ประธานองค์