ถ้ำแม่อุสุ

ถ้ำแม่อุสุในท้องที่ตำบลแม่อุสุนั้น เดิมเป็นวนอุทยานถ้ำแม่อุสุ มีอาณาเขตทิศเหนือจดแม่น้ำเมย ทิศใต้จดห้วยโป่งและห้วยม่วง ทิศตะวันออกจดห้วยพูลซะ ห้วยพอนอโก ตามทางหลวงสายแม่สอด-แม่สะเรียง ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเมย ปัจจุบันถ้ำแม่อุสุอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่เมย ซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ในท้องที่ตำบลแม่สอง และตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2542

ถ้ำแม่อุสุ อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่เมย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมาก ได้รับการขนานนามให้เป็น “โรงละครใต้พิภพ” และได้ถูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเป็นเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ (Unseen in Thailand I)

ถ้ำแม่อุสุ

ที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำจะมีเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียม และมีเจ้าหน้าที่พานำเที่ยวชมภายในถ้ำ (เป็นไกด์เด็กๆ) บางช่วงจะมืด เจ้าหน้าที่จะถือไฟฉายช่วงส่องแสงนำทางให้ และบางช่วงจะมีแสงแดดส่องสว่างเข้ามา ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 1 ชั่วโมง

ถ้ำแม่อุสุ

ลักษณะของถ้ำแม่อุสุ เป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่ เพดานถ้ำสูง อากาศโปร่ง มีลำห้วยแม่อุสุไหลผ่านเข้าสู่ปากถ้ำซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วไหลเวียนไปออกด้านหลังถ้ำลงไปสู่แม่น้ำเมยซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

ถ้ำแม่อุสุถ้ำแม่อุสุ

มีระยะทางโดยประมาณ 450 เมตร ปากถ้ำกว้างประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร ทางเดินในถ้ำค่อนข้างสะดวก มีเพียงบางช่วงที่ต้องปีนป่ายก้อนหินบ้าง

ช่วงปากถ้ำต้องเดินลุยน้ำสูงประมาณหัวเข่าเข้าไป ดังนั้นควรสวมใส่รองเท้าที่เดินลุยน้ำได้และสะดวกในการปีนป่ายถ้ำ (หรือจะถือรองเท้า แล้วเดินเท้าเปล่าลุยน้ำก็ได้ แต่ต้องระมัดระวังในการเดิน) สายน้ำไหลแรงพอสมควร ระวังรองเท้าและสิ่งของตกหล่นไหลไปกับสายน้ำ