ตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี

ถนนวรเดช ในอดีตเคยเป็นถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองราชบุรี เพราะมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ทำให้การค้าขายคึกคักรุ่งเรือง ปัจจุบันตลาดน้ำหรือตลาดริมน้ำบางแห่งก็ยังคงอยู่ แต่บางแห่งก็ถูกผลักดันด้วยความเจริญต่างๆ จนกระทั่งเลือนหายไปตามกาลเวลา

ทางเทศบาลเมืองราชบุรีและคนในชุมชนจึงได้ร่วมมือร่วมใจ เพื่อย้อนอดีตความเฟื่องฟูของราชบุรีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยได้จัดทำถนนคนเดินบริเวณถนนวรเดช ชื่อว่า “ตลาดเก่าโคยกี๊” ที่ใช้คำว่าเก่า เพราะหมายถึงเคยมีมาแต่เดิม ส่วนคำว่า โคยกี๊ เป็นคำในภาษาจีนแปลว่า ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ โดยตลาดเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552

ตลาดเก่าโคยกี๊ อยู่ที่ถนนวรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นตลาดริมน้ำ ติดริมแม่น้ำแม่กลองตลอดสาย มีความยาวประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงเย็น จะมีประชาชนนำสินค้ามาจำหน่ายมากมายตลอดสองข้างทางไม่ว่าจะเป็น สินค้า OTOP ของชาวชุมชนภายในจังหวัด สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เครื่องใช้ ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ คนจะเริ่มเยอะช่วงเย็นเวลา 18.00 น. และตลาดเริ่มจะซาประมาณ 22.00 น.

มีสินค้าให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะของกิน และบรรยากาศริมแม่น้ำสวยงาม น่าเที่ยวมาก

เลือกซื้อสินค้า และของฝากที่มีให้เลือกมากมาย
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
ร้องเพลงคาราโอเกะ
พายเรือ ถีบเรือ จักรยานน้ำ
ชมบรรยากาศยามเย็น ชมรถไฟวิ่งข้ามแม่น้ำแม่กลอง และพระอาทิตย์ตก
รับประทานอาหารริมแม่น้ำ, ภัตตาคารลอยน้ำ (บนแพ)
ล่องเรือชมทัศนียภาพริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง และไหว้พระตามวัดริมน้ำ

เปิดตลาดเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

สำนักงานจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์: 032-327-659, 032-327-660 และ 032-337-890