Category Archives: โรคกรดไหลย้อน

กรดไหลย้อน

นอกจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบที่เป็นโรคที่อยู่คู่กับวัยทำงานมาอย่างช้านานแล้ว ก็มีโรคกรดไหลย้อนนี่แหละที่มาแรงแซงทางโค้งในปี 2017 นี้ไม่แพ้กัน ในประเทศไทยพบว่าคนไทยวัยทำงานประสบปัญหาโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะกรดไหลย้อนมีสาเหตุมาจากการทานอาหารดึก แล้วเข้านอนเลย จนเกิดความดันในช่องท้องมาก และเกิดอาการกรดอาจไหลย้อนได้ ความเครียดที่มีมากขึ้น ส่งผลให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดออกมามากขึ้น รวมไปถึงการทานอาหารที่มีไขมันสูง และขาดการออกกำลังกายที่มากเพียงพอ จนสุดท้ายกรดไหลย้อนขึ้นมาจนทำให้แสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้อาเจียน หรือไหลเข้าไปทำลายกล่องเสียงได้ วิธีป้องกัน ทานอาหารให้ตรงเวลา อย่าทานเกินพอดี ลดการทานของทอดของมัน ออกกำลังกาย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ และลดการดื่มแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม และสูบบุหรี่