Category Archives: โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกเสื่อม / หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สามารถเกิดขึ้นทั้งจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน หรือการดำเนินชีวิต บริเวณคอ ไหล่ หลัง เช่น ของหนักๆ หล่นใส่ หรือแบกของหนักๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากใช้ร่างกายหนักระหว่างทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ การนั่งก้มคอ หลังคอ เกร็งแขน หรือไหล่ จนเกิดอาการปวดคอ หลัง ไหล่ ปวดมากจนรู้สึกเหมือนมีไฟช็อต มีอาการชา และอวัยวะบางส่วนเริ่มอ่อนแรง วิธีป้องกัน เปลี่ยนอิริยาบถระหว่างนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต และ/หรือระหว่างขับรถยนต์ทางไกล ง่ายๆ คือ 1 ชั่วโมง ลุกขึ้นยืน 1 ครั้ง หรือหยุดพักรถเป็นระยะๆ เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณมือ แขน ไหล่