Category Archives: โรคต้อกระจก

5 สัญญาณอันตรายภัยร้ายคุกคามสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้หลักผู้ใหญ่ของใครหลายคน เมื่อถึงวัยก็จะเริ่มเข้ารับการผ่าตัดโรค “ต้อกระจก” กันนะคะ หากพบอาการ และเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะสามารถรักษาให้หายได้โดยง่าย แต่หากปล่อยไว้จนอาการหนัก การผ่าตัดอาจไม่ช่วยอย่างที่เราคิด สัญญาณอันตราย ที่สามารถบ่งบอกได้ว่า เรา หรือญาติผู้ใหญ่ของเรา อาจกำลังเป็นโรคต้อกระจก มีอะไรบ้าง Sanook! Health นำมาฝากเรียบร้อยแล้วค่ะ   5 สัญญาณอันตราย โรค “ต้อกระจก” 1. สายตามัว มองอะไรเหมือนมีฝ้า หรือหมอกมาบัง และจะยิ่งมองภาพมัวมากขึ้นหากอยู่ในที่แสงจ้า 2. รูม่านตาพบจุดสีขาวขุ่น อาจจะมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ได้ 3. เห็นภาพซ้อน สายตาพร่า สู้แสงไม่ได้ มองเห็นวงๆ รอบแสงไฟ 4. สายตาสั้นขึ้น